Priodas Heledd Jones a David Alan Williams

December 29, 2012  •  Leave a Comment

Llongyfarchiadau i Heledd a David Williams ar eu Priodas yn Nghapel y Traeth, Cricieth ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 29ain. Cafwyd gwledd wedyn i ddilyn ym Mron Eifion yng nghwmni teulu a ffrindiau.

Congratulations to Heledd and David Williams on their Wedding on Saturday the 29th of December. They were married at Capel y Traeth, Cricieth followed by a feast in Bron Eifion in the company of friends and family.

 

122 (2)122 (2)


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October November December (1)
January February March April May (1) June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December